Kulturmiljöyrken

Att arbeta inom området kulturmiljö innebär att jobba med bevarande, vård och tillgängliggörande av den miljö som påverkats av mänsklig aktivitet samt handläggning av de lagstiftningar som berör dessa. Kulturmiljöer och lämningar är det som berättar för oss hur människor levde innan oss. För dig som är intresserad av de spår som människor lämnat efter sig, från stenåldern till idag är det här ett spännande område och du kan specialisera dig med att arbete med eller forska om till exempel byggnader, olika föremål och material eller tidsperioder.

Var och hur arbetar man med kulturmiljö

Utbildning till kulturmiljöyrken

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket tjänar man inom kulturmiljöyrken

Arbetsmarknaden idag för kulturmiljöyrken

Sacoförbund och källa

DIK är Sacos experter på kulturmiljöyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.