Arbetsmarknaden idag för kulturproducenter

För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben. Det betyder att det finns fler utbildade än jobb, därför kan det ta tid att få sin första anställning.

För erfarna: Stor konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter