Utbildning för att bli kyrkomusiker

Organist

För att bli organist krävs en treårig konstnärlig kandidatexamen samt ett års pastoral utbildning i Svenska kyrkans regi. Utbildningen som ges på fyra orter omfattar sammanlagt fyra år. De tre första åren läses vid respektive studieort, men det fjärde året ges endast vid Pastroralinstitutet i Lund. Efter tre år får studenten en treårig konstnärlig kandidatexamen, och efter fyra år Svenska kyrkans organistexamen. I studierna ingår bland annat orgelspel, sång, kör- och ensembleledning, piano, musikteori, undervisningsmetodik, liturgik och gudstjänstteologi. För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagning sker efter antagningsprov. Det finns också påbyggnadsutbildning, en så kallad Diplomutbildning på två år. För att få gå diplomutbildning krävs organistexamen.

Läs mer på www.studera.nu

Kantor

Kantorsutbildningen är tvåårig och ges vid ett antal folkhögskolor samt vid Musikhögskolan i Malmö. Folkhögskola.nu har mer information om folkhögskoleutbildningar. För antagning krävs allmän behörighet för högskolestudier (dispens kan ges) och tillräckliga musikaliska förkunskaper. Antagningsprov i musik- och gehörslära, orgel, piano, sång och harmonilära. För att få kantorsexamen och behörighet till kantorstjänst krävs dessutom Svenska kyrkans grundkurs. Den är en termin lång och ges vid ett tiotal av Svenska kyrkans folkhögskolor.

Folkhogskola.nu har mer information om folkhögskoleutbildningarna.