Arbetsmarknaden idag för en läkare

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden – det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb. Konkurrens om AT-platser för nyexaminerade och väntetid finns, speciellt på de större orterna i Sverige.

För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben – det finns fler jobb än utbildade. Detta är särskilt tydligt i vissa bristspecialiteter såsom allmänmedicin, psykiatri och geriatrik.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter