Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. SLU Ultuna områdesbehörighet 14 med undantag från Matematik D. SLU Alnarp områdesbehörighet 3.