Behörighet

Antagningen till landskapsarkitektprogrammet görs på betyg eller högskoleprov. För att bli antagen till SLU Ultuna eller SLU Alnarp krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

- Matematik 3b (alternativt Matematik 3c)
- Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)
- Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)

Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.

Vi rekommenderar att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida då det kan förekomma specifika skiljaktigheter, alternativt Se information om behörighet på Studera.nu.