Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden, men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer tekniskt inriktade och mer lika en svensk ingenjörsutbildning eller så kan vara kortare förberedande utbildningar. I vissa länder är landskapsarkitektsutbildningarna en påbyggnad på arkitektutbildningarna. Om man vill studera utomlands finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitektexamen. Yrkesexamen finns för Landskapsarkitekter och riktlinjer för detta författas av Universitets- och Högskolerådet (UHR).