Utlandsstudier

Det finns likvärdiga utbildningar i de flesta länder i västvärlden, men det finns också ett stort utbud av utbildningar som inte motsvarar de svenska. Dessa kan vara mer tekniskt inriktade och mer lika en svensk ingenjörsutbildning. I vissa länder är landskapsarkitektsutbildningarna en påbyggnad på arkitektutbildningarna. Om man vill studera utomlands finns ett EU-direktiv som talar om vilka utbildningar som leder till en godkänd arkitektexamen. Yrkesexamen finns för Landskapsarkitekter och riktlinjer för detta författas av Universitets- och Högskolerådet.