Arbetsmarknaden idag för en landskapsingenjör

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Det är svårare att få jobb i södra Sverige och under vinterhalvåret.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom trädgård.