Utbildning

En femårig civilingenjörsutbildning till lantmätare finns på Lunds tekniska högskola. På Högskolan Väst samt på Karlstads Universitet finns även även treåriga högskoleingenjörsutbildningar i lantmäteri.

I Karlstad finns även en kandidatutbildning (tre år) i lantmäteri med inriktning mot mät- och kartteknik. På Högskolan i Gävle finns kandidatutbildningar mot lantmäteri med antingen teknisk eller ekonomisk/juridisk inriktning, liksom ett kandidatprogram i IT-systemutveckling mot geografiska informationssystem (GIS).

För att bli antagen till en ingenjörsutbildning krävs grundläggande behörighet och dessutom särskild behörighet i matematik, fysik och kemi (olika för civil- och högskoleingenjör).

Läs mer på www.studera.nu