Utbildning

En femårig civilingenjörsutbildning i lantmäteri finns på Lunds tekniska högskola. På Högskolan Väst samt på Karlstads Universitet finns även även treåriga högskoleingenjörsutbildningarar i lantmäteri. För att bli antagen till en ingenjörsutbildning krävs grundläggande behörighet och dessutom särskild behörighet i matematik, fysik och kemi (olika för civil- och högskoleingenjör).

Högskolan i Gävle ger lantmätarutbildning mot kandidatexamen (tre år) med antingen teknisk eller ekonomisk/juridisk inriktning. I Karlstad finns även en kortare tvåårig högskoleutbildning. Läs mer på www.studera.nu