Utbildning för att bli ljudtekniker

För att få jobb som ljudtekniker krävs oftast ljudteknikerutbildning av något slag. Det finns många olika varianter och inriktningar på sådana, både inom högskolan, på folkhögskolor och på fristående skolor.

Gymnasieskolans högskoleförberedande estetiska program, inriktning estetik och media, kan ge kunskap inom området. Se utbildningsinfo.se  för mer information. 

Det finns många olika kurser och program inom ljudteknik, ljuddesign och musikproduktion vid landets högskolor. Se studera.nu för mer information.