Arbetsmarknaden idag för en logoped

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden.
För erfarna: Balans

Vi börjar dock se en tendens till brist på vissa håll i landet.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter