Arbetsmarknaden idag för en lots

  • För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden – det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter