Har du en utländsk lotsexamen?

För att utbilda dig till lots måste du ha svenskt medborgarskap och godkännas av Säkerhetspolisen. Du måste också ha ett giltigt sjökaptensbrev och en aktuell senior befattning ombord på ett fartyg.