Så mycket tjänar miljö- och hälsoskyddsinspektörer före skatt

Nyexaminerade miljö- och hälsoskyddsinspektörer tjänade 2017 mellan 27 700-32 000 kr per månad (median 30 000). 10 år efter examen låg lönerna mellan 31 500-38 100 kr per månad (median 34 300).