Vad jobbar en miljö- och hälsoskyddsinspektör med?

Miljö och hälsoskyddsinspektörer arbetar på kommunernas miljökontor med att informera om miljö- och hälsofrågor och se till att lagar och bestämmelser inom området efterlevs. De håller koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar. Att granska miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer är en annan arbetsuppgift.

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden inom miljö på Naturvetarnas webb.