Utbildning inom miljö

Förutom naturvetenskapliga ämnen innehåller de miljövetenskapliga utbildningarna ofta teknik, statsvetenskap, juridik, miljöpolitik, beteende, kommunikationsvetenskap, pedagogik, ekonomi och entreprenörskap. Det finns ett mycket stort utbud av miljöutbildningar och olika utbildningar har ofta olika inriktning. På många naturvetenskapliga utbildningar finns dessutom möjligheten att inrikta studierna mot miljövetenskap. Även agronom-, biolog-, jägmästar-, skogsvetare-, landskapsarkitekt- eller civilingenjörsutbildningar kan leda till arbete på miljöområdet.

Ekoingenjörsutbildningen har en profil mot innovation och entreprenörskap. Utöver miljövetenskap och miljöteknik läser du kurser i matematik, integrerade ledningssystem och företagsekonomi. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser du ett miljö- och hälsoskyddsprogram. Om du redan har en naturvetenskaplig utbildning om minst 180 hp räcker det att läsa en påbyggnadsutbildning i miljö och hälsoskydd.

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, ekotoxikologi, energiteknik, miljö- eller ekoteknik, vattenförvaltning, miljöstrategisk styrning, hållbar utveckling, mark- och naturvård samt samhällsplanering är exempel på olika inriktningar. Det finns goda möjligheter att fortsätta på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Miljöutbildningar av olika slag finns på de flesta universitet och högskolor, se www.studera.nu. Leta även efter utbildningar med namn som börjar på natur, eko osv.