Bra att veta

Förmågor som musiker behöver ha eller utveckla:

  • Flexibel: Musiker behöver anpassa sig till olika framträdanden.
  • Kvalitetsinriktad: Musiker måste kunna framföra låtar och musikstycken med hög kvalitet för att tillfredsställa publiken eller lyssnaren.
  • Självständighet: En del musiker arbetar mycket självständigt.
  • Samarbetsförmåga: Musiker som spelar i orkestrar, band eller liknande behöver kunna samarbeta med andra musiker och medverkande.
  • Säljinriktad: Förmåga att söka nya uppdrag och marknadsföra sig själv är viktigt eftersom det är många som konkurrerar om uppdragen som musiker.

och

  • En musiker måste ägna mycket tid åt övning och ofta arbeta kvällar och helger.
  • Det är mycket hård konkurrens om arbetstillfällena.
  • Många musiker reser mycket och arbetar ofta i nära samarbete med andra.
  • Ljudnivåerna kan ibland bli höga. Musiker kan få problem med buller- och belastningsskador.