Källa och mer information

www.arbetsformedlingen.se (sök på yrken A-Ö)

Mer information kan du också söka hos Sveriges Yrkesmusikerförbund och Svenska Musikerförbundet