Var och hur kan du arbeta som musiker

Musikern kan spela i olika slags ensembler och grupper, i större och mindre orkester eller vara solist. Musikern kan också vara kompositör, arrangör eller dirigent.

Musikernas arbetsplatser varierar. Beroende på genre kan du arbeta i konsertsalar, skolor, kyrkor och studior, folkparker, på dansrestauranger, diskotek, klubbar och vid privata tillställningar. Musiker kan också arbeta på sjukhus samt inom barn och äldreomsorg.

Bland fast anställda musiker i Sverige finns det dansbandsmusiker som är anställda av så kallade orkesterbolag. Det finns också ett tiotal orkestrar inom konstmusikområdet som arbetar med fast anställda musiker. Dessutom finns några fasta musikteaterinstitutioner, samt ett antal större ensembler där musikerna ofta kombinerar orkestertjänstgöringen med någon annan form av musikalisk verksamhet på orten. Nästan alla län har en länsmusikorganisation, men bara ett fåtal har fasta ensembler. En del musiker arbetar också som lärare i musik.

Arbetstillgången och arbetstiderna skiftar. Det är ofta fråga om arbete på kvällar och helger långt från hemorten. Många musiker är utan fast anställning och är ständigt på jakt efter nya uppdrag och tillfälliga anställningar. Genomströmningen i yrket är mycket stor. Det är inte ovanligt att musikern också har en annan yrkesutövning vid sidan av musiken för att klara sin försörjning.