Utbildning för att bli naprapat

Utbildningen till naprapat omfattar 4 års heltidsstudier vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN och avgiftsbelagd.

Målet med naprapatutbildningen är att ge den studerande:

  • Goda medicinska kunskaper i allmänhet och djupa kunskaper i det neuromuskuloskeletala systemet i synnerhet.
  • Goda färdigheter för naprapatyrket inkluderande kritiskt och vetenskapligt tänkande, kommunikativ förmåga och självinsikt.
  • Ett förhållningssätt med intresse och respekt för medmänniskor och en förmåga att tillämpa detta förhållningssätt i sitt yrkesutövande.
  • Förmåga att ta ansvar för den vård som initierats, såväl självständigt som i samverkan med andra yrkeskategorier.

Naprapatutbildningens pedagogiska profil utmärks av integrationen mellan teoretisk, praktisk och klinisk undervisning. Hälften av studierna ägnas åt specialisering inom naprapati. Den andra hälften omfattar studier i ämnen som exempelvis anatomi, fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi och idrottsmedicin.

Genom hela utbildningen är det kritiska förhållningssättet ett viktigt inslag för att ge den blivande naprapaten förutsättningar att följa kunskapsutvecklingen och medverka i utvecklingen av professionen under sitt yrkesverksamma liv.

Efter fullgjord naprapatexamen samt ett års handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Läs mer på Naprapathögskolans webbplats, naprapathogskolan.se/utbildning