Var och hur kan man arbeta som naprapat

De grundläggande behandlingstekniker som naprapaten använder är manipulation och mobilisering av såväl ryggraden som andra leder, samt olika typer av mjukdelstekniker såsom massage, stretching och nervmobilisering. Som komplement till den manuella behandlingen kan naprapaten också använda elektroterapi som exempelvis TENS och stötvågsbehandling.

Naprapaten fäster stor vikt vid att analysera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till patientens besvär. Det kan innebära att ta reda på om patientens besvär beror på exempelvis felaktig arbetsställning eller brist på fysisk aktivitet. Även biopsykosociala aspekter beaktas, dvs samtliga faktorer som kan påverka hälsan.

En naprapat kan genom rådgivning förebygga besvär hos patienten genom att lägga upp individuella träningsprogram och ge råd om vilka livsstilsfaktorer patienten kan förändra för att minska risken för besvär. Naprapaten har också medicinska kunskaper för att kunna avgöra när naprapati inte är det behandlingsalternativ som är bäst för patienten, och när patienten bör remitteras till annan vårdgivare.

De flesta naprapater är privatpraktiserande på egen klinik men många är också anställda på större kliniker eller inom företagshälsovården. På större kliniker arbetar man ofta i multidisciplinära team tillsammans med andra vårdgivare. Behovet av naprapater är även stort inom idrottsrörelsen där det idag är vanligt att förbund, föreningar och enskilda elitidrottare anlitar naprapater. Även många landsting har idag vårdavtal med naprapater.

Naprapatyrket är legitimerat av Socialstyrelsen, har skyddad yrkestitel och utgör därmed en del av svensk hälso- och sjukvård. Naprapater lyder under hälso- och sjukvårdslagen och står under Socialstyrelsens tillsyn.

I Sverige är naprapaterna den största yrkesgruppen inom avancerad manuell medicin. Det finns ca 1200 legitimerade naprapater i landet som tillsammans utför fler än 1,5 miljoner behandlingar per år.