Så mycket har en naturvetare i lön före skatt

Medianlönen för naturvetare inom Naturvetarna var 2016 36 000 kr per månad, men spannet är brett från 27 900 kr till 52 700 kr. Nyexaminerade hade en medianlön på 27 500 kr och 10 år efter examen var medianlönen 34 000 kr. Siffrorna ger en fingervisning om löneläget men säger inte så mycket om vilken lön just du kan få. Arbetsmarknadssektor har betydelse för löneläget och naturvetare som arbetar inom landstingen har avsevärt lägre lön än andra naturvetare.

Vänd dig till Naturvetarna för rådgivning om lön och andra villkor innan du accpeterar ett erbjudande om anställning.