Så mycket har en naturvetare i lön före skatt

Nyexaminerade naturvetare tjänade enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2017 mellan 25 000-34 000 kr per månad (median 28 600 kr). Efter 10 år var lönerna 29 500-45 800 kr per månad (median 35 500 kr) .

Siffrorna ger en fingervisning om löneläget men säger inte så mycket om vilken lön just du kan få. Arbetsmarknadssektor har betydelse för löneläget och naturvetare som arbetar inom landstingen har avsevärt lägre lön än andra naturvetare.Vänd dig till Naturvetarna för rådgivning om lön och andra villkor innan du accpeterar ett erbjudande om anställning.