Utbildning för att bli naturvetare

En naturvetenskaplig utbildning ger en god grund för att lösa problem. Begreppsförståelse och träning av den analytiska förmågan är central oavsett kompetensområde. När du läser en naturvetenskaplig utbildning har du ofta stor frihet att själv välja dina kurser och på så sätt skaffa dig en egen profil. Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, men du kan också helt fritt sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på en eller flera högskolor. Du kan antingen välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Det finns också en del naturvetenskapliga yrkesutbildningar.

Utbildningens längd

Tre års studier leder fram till en kandidatexamen (180 hp). Därefter finns möjlighet att fortsätta på avancerad nivå för att efter ytterligare två år (120 hp) ta ut en masterexamen. På vissa universitet och högskolor är det också möjligt att ta ut en magisterexamen (60 hp) efter ett års heltidsstudier på avancerad nivå.

Se mer på www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar är biologi, medicin, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi, matematik, lantbruk, livsmedel, miljövetenskap och skogshushållning.

Det finns många lokala varianter som ofta är tvärvetenskapliga med en kombination av något eller några av dessa ämnen. Ungefär en fjärdedel av alla naturvetare fortsätter på en forskarutbildning och tar ut en licentiat- eller doktorsexamen. Närmare presentationer över olika naturvetenskapliga kompetenser och yrken finns under respektive yrke.

Här kan du studera

Naturvetenskapliga utbildningar ges i form av program eller fristående kurser vid samtliga universitet och på många högskolor. För närmare information se www.studera.nu