Arbetsmarknaden idag för officersyrken

När det gäller nyutexaminerade officerare så är det liten konkurrens om jobben. Det har varit svårt att fylla de senaste officersprogrammen med lämpliga sökande. I kombination med att några hoppar av under utbildningen och att Försvarsmakten kommer att behöva utbilda ännu större kullar de kommande åren för att ersätta pensionsavgångar kommer det, om nuvarande trender står sig, att vara brist på nyutexaminerade officerare.

Även för nyutexaminerade specialistofficerare är det liten konkurrens om jobben.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter