Arbetsmarknaden idag för officersyrken

När det gäller nyutexaminerade officerare så är det liten konkurrens om jobben. Det har varit svårt att fylla de senaste officersprogrammen med lämpliga sökande. I kombination med att några hoppar av under utbildningen och att Försvarsmakten kommer att behöva utbilda ännu större kulla de kommande åren för att ersätta pensionsavgångar kommer det, om nuvarande trender står sig,  att vara brist på nyutexaminerade officerare.

För nyutexaminerade specialistofficerare är det liten konkurrens om jobben.

För yrkeserfarna officerare är det stor konkurrens om jobben. Många officerare måste idag arbeta som specialistofficerare och dessutom kommer antalet officersbefattningar totalt sett att minska under de närmaste åren. Med tanke på att för få officerare anställts de senaste åren är det sannolikt att det även kommer att uppträda brist på erfarna yrkesofficerare om några år i takt med att pensionsavgångarna ökar.

Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter