Perfusionist

Perfusionisten arbetar på thoraxkirurgisk operationsavdelning. En perfusionists primära arbetsuppgift är att handha och övervaka hjärt-lungmaskiner, vars ändamål är att överta hjärtats och lungornas funktion under hjärtkirurgi. I arbetet ingår även handhavande av mekaniska hjärtpumpar och Extracorporeal membrane oxygenation, ECMO (hjärtlungmaskin).

För behörighet att söka till perfusionistutbildningen krävs yrkeserfarenhet från relevant verksamhet.

Bakgrunden är relevant kandidatexamen inom vårdvetenskap (anestesi, operation, IVA) teknik, medicin, kemi, fysik, biologi eller liknande samt två års yrkeserfarenhet från exempelvis intensivvård, operation eller medicinsk teknik. Utöver det krävs två års utbildning vid Den skandinaviske skole för kardiovaskulär teknologi i Århus Danmark som leder till en masterexamen. Man kan förutom att vara perfusionist arbeta med forskning, eller vara chef.

De flesta rekryteringarna till utbildningen sker internt från thoraxkurirgiska kliniker.

Läs mer på www.srat.se och perfusionistskolen.au.dk

SRAT är Sacos expert på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.