Perfusionist

Perfusionisten arbetar företrädesvis på en thoraxkirurgisk operationsavdelning. En perfusionists primära arbetsuppgift är att reglera patientens fysiologiska-, metabola- och farmakologiska behov via en hjärt-/lungmaskin under öppen hjärtkirurgi.

Kort om Perfusionist


Perfusionisten har den expertkunskap som krävs för utförandet av extrakorporeal cirkulation och handhavandet av övriga mekaniska hjärtpumpar som behövs för att säkra patientens cirkulation.

Utbildning


För behörighet att söka till perfusionistutbildningen krävs minst en kandidatexamen inom relevant områda som till exempel vårdvetenskap, teknik, fysik eller liknande samt två års yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen som leder till en Master of Cardiovascular Technology är tvåårig och bedrivs på The Scandinavian School of Cardiovascular Technology i Århus, Danmark. Utöver yrket som klinisk perfusionist bedriver flertalet utbildade perfusionister forskning på doktorsnivå.

Läs mer på www.srat.se och perfusionistskolen.au.dk


SRAT är Sacos expert på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.