Arbetsmarknaden idag för personalvetare

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.