Har du en utländsk personalvetarexamen?

Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutar om bedömning av din utländska examina. 
Läs mer på www.uhr.se