Utbildning för att bli polis

Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. Utbildningen är därför problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den är inriktad på polisens uppdrag, regelverk och metoder.
Polisutbildningen innefattar fem terminer, varav sex månader är praktik, en så kallad aspirantutbildning. Efter examen är du behörig att söka anställning som polis.

Du kan studera vid tre orter i Sverige: i Stockholm (Huddinge), Umeå eller Växjö. Det går att läsa utbildningen på distans. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Antagningskrav

För att kunna söka till polisutbildningen måste du uppfylla alla antagningskrav. Dessutom ska du ha rätt egenskaper för polisyrket.

  • Svensk medborgare
  • 18 år, du måste ha fyllt 18 år när du ansöker
  • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat
  • Grundläggande behörighet
  • Särskild behörighet
  • Simkunnig
  • Fysiska krav
  • Medicinska krav
  • Psykologiska krav
  • Godkänd säkerhetsprövning

Läs mer om utbildningen och antagningskraven på www.polisen.se/blipolis