Har du en utländsk psykologexamen?

I Sverige är yrkestiteln psykolog skyddad och får endast användas av den som har legitimation eller genomgår en särskild praktisk tjänstgöring.

Utbildning till psykolog i Sverige är en högskoleutbildning på fem år och en efterföljande praktisk tjänstgöring (PTP) på ett år under handledning av erfaren legitimerad psykolog. Därefter ansöker du om att få en yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen.

För dig med utbilning inom EU/EES

Ansökan om legitimation som psykolog för dig som är utbildad inom EU/EES gör du hos Socialstyrelsen. Psykologer som är utbildade och auktoriserade i Danmark, Finland, Island och Norge ska i regel få legitimation efter ansökan till Socialstyrelsen, eftersom de i nuläget fortfarande omfattas av den nordiska överenskommelsen om fri rörlighet för hälsopersonal.

För dig med utbilding i annat land än länder inom EU/EES

Socialstyrelsen har inrättat ett kunskapsprov som ges i samarbete med universitet i Sverige. Kunskapsprovet är både teoretiskt och praktiskt. Du får göra ett sådant prov efter det att Socialstyrelsen granskat om den psykologutbildning du har gått är jämförbar med den i Sverige. När du är godkänd på kunskapsprovet, ska du gå en kurs i svenska författningar, visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska språket, samt göra praktisk tjänstgöring. När allt detta är klart kan du ansöka om svensk legitimation. För ansökan om legitimation som psykolog för dig som är utbildad i annat land än inom EU/EES eller Schweiz, se Socialstyrelsen. Dessutom finns numera också kompletteringsutbildningar, se exempelvis https://www.uu.se/utbildning/ny-i-sverige-vill-studera/kompletteringsutbildning-psykologer/.