Utbildning för att bli reservofficer

Det finns tre stycken olika reservofficersutbildingar. Vilken du går beror på din bakgrund och erfarenhet.

Reservofficersutbildningen (ROU) 12 månader

Denna utbildning riktar sig till dig som är under militär grundutbildning eller planerar att genomföra militär grundutbilding. Reservoffciersutbildningen genomförs vid Militärhögskolan i Halmstad under ett år med utbildningsstart i juni varje år. Målgruppen är nyutbildade soldater som direkt efter genomförd grundutbildning påbörjar reservofficersutbildningen. Som kadett väljar du inriktning, exemplevis markstrid, und, logistik eller artilleri, och delar av utbildningen genomförs vid respektive funktionsskola. Även tjänstgöring/praktik vid förband ingår i utbildningen. Kadetterna examineras som fänrikar.

Anpassad Reservofficersutbildning (AROU) 2 x 10 veckor

Denna utbildning riktar sig till tidvis tjänstgörande soldater och kontinuerligt tjänstgörande soldater med några års erfarenhet. Under två sommrar á 10 veckor genomförs utbildningen vid Militärhögskolan i Halmstad. Kadetterna examineras som 1:e sergeanter. 

Anpassad Reservofficersutbildning (AROU) 20 veckor

Denna utbildning riktar sig till kontinuerligt tjänstgörande soldater med några års erfarenhet. Utbildningen riktar sig till erfarna soldater som funderar på att växla till en tidvis karriär i Försvarsmakten. Det sista du genomför som kontinuerligt tjänstgörande är en anpassad reservofficersutbildning vid Militärhögskolan i Halmstad. Utbildningen pågår från januari till juni med början i januari 2018. Kadetterna examineras som 1:e sergeanter. 

Villkor under utbildningen

Som kadett på reservofficersutbildningen erhåller du kadettförmåner vilket innebär at du får drygt 4000kr skattefritt i månaden, gratis mat, fria hemresor samt fritt boende. På de anpassade utbildningarna har du som varit anställd i 48 månader möjlighet att gå med lön under utbildningen. 

När du efter examen sammanlagt har tjänstgjort i ett år erhåller du en premie om två prisbasbelopp. Din fortsatta utveckling i Försvarsmakten beror på vilka befattningar i ditt krigsförband som du efterhand tjänstgör i.