Revisor

Senast uppdaterad: Onsdag 21 sep 2022

Kort om revisor


Som revisor granskar du en organisations redovisning och förvaltning i syfte att ta reda på hur ledningen styr verksamheten. Du undersöker om det finns fungerande interna kontrollsystem och talar om vad som brister eller kan förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Dina bedömningar sammanfattas sedan i en granskningsrapport. Du fungerar också som rådgivare åt verksamheter.

Som nyexaminerad civilekonom är det vanligt att börja som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt. 

För att bli auktoriserad revisor måste du ha arbetat under tre år och då ha genomgått ett program under handledning av en mer erfaren medarbetare. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Läs mer under Civilekonom/ Ekonom


Akavia är Sacos experter på ekonomer

Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det tredje största förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet. En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas arbetsliv.

Akavia

www.akavia.se