Var och hur arbetar en säljare

Utesäljare

Som utesäljare åker man ut till kunderna för att sälja sina produkter eller tjänster. Det handlar mycket om att lyssna av kundens behov och försöka hitta lämpliga affärslösningar utifrån detta.

Som säljare ansvarar du ofta för hela ledet – allt ifrån beställning till leverans och uppföljning. Utesäljare har ofta oregelbundna arbetstider och reser mycket i tjänsten.

Som utesäljare kan du jobba som Account Manager, Key Account Manager, Area Sales Manager, Region/kundansvarig eller Projektledare inom försäljning och marknad.

Gemensamt för samtliga titlar är att jobbet bygger på ett långsiktigt och strategiskt arbete där syftet är att skapa en bra affärsrelation på lång sikt – affärer görs mellan människor som litar på varandra.

Jobbet innebär oftast att man har ansvar för den löpande kontakten med ett antal kunder, både nya och befintliga. Man utgår från kundens behov och hur man som säljare kan tillgodo se dessa.

Innesäljare

En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Man tar emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service. Vissa innesäljare bevakar också leveranser, administrerar transporter och gör fakturaunderlag.

En trend idag är att du jobbar med försäljning snarare än som säljare. Hela företaget som du jobbar på är ofta involverat i det som säljaren åstadkommer, vilket innebär många kontakter för dig både utåt mot kunder och inåt på det egna företaget.

Säljarens roll är ofta att ta ansvar för affärsuppgörelsen från början till slut och dessutom följa upp och försöka hitta nya affärsmöjligheter hos den aktuella kunden.

Viktiga personliga egenskaper hos en säljare är god social kompetens och förmåga att lyssna och kunna omvandla kundens behov i lösningar som företaget man jobbar på kan erbjuda. En säljare behöver goda fackkunskaper om sin egen bransch och marknad. Du följer utvecklingen inom ditt område och känner till konkurrenternas varor och tjänster. Arbetar du t ex med industriell försäljning (rådgivande säljare av lösningar/system) bör du vara insatt inom detta område. Jobbar du inom IT-försäljning gäller det att kunna data och kommunikationsfrågor osv.

Säljaryrket är brett och arbetsuppgifterna för olika typer av säljare kräver olika utbildningsnivåer. Många som jobbar med försäljning har en ekonomisk utbildning. För att få jobb som säljare inom IT-sektorn eller av laboratorieinstrument efterfrågas ofta en kombination av teknisk eller naturvetenskaplig och ekonomisk utbildning. Kunskaper inom ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, psykologi, inköp och organisation är ofta meriterande.