Så mycket har en sjukhusfysiker i lön före skatt

Medianlön för sjukhusfysiker inom Naturvetarna var 2016 40 300 kr per månad och de allra flesta har en lön i intervallet 32 000 till 55 000 kr per månad. Nyexaminerade hade en medianlön på 32 000 kr och 10 år senare var medianlönen 40 000 kr. Dessa siffror ger en fingervisning om löneläget, men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.