Så mycket har en sjukhusfysiker i lön före skatt

Nyexaminerade sjukhusfysiker tjänade enligt Naturvetarnas lönestatistik från 2017 mellan 32 000-36 900  kr per månad (median 34 000 kr). Efter 10 år i yrket tjänade de 37 800-46 100  kr per månad (median 41 800 kr). Siffrorna ger en fingervisning om löneläget, men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.