Har du en utländsk skolledarexamen?

Innan du söker en skolledartjänst bör du ha arbetat en tid i det svenska skolsystemet, gärna som lärare. Yrket förusätter att du har en förståelse av de grundläggande värderingar och den mål- och resultatstyrning som präglar den svenska skolan.

Kontakta Sveriges skolledarförbund om du vill veta mer om vad du måste göra för att kunna arbeta som skolledare i Sverige.