Arbetsmarknaden idag för språkyrken

 Utsikterna på arbetsmarknaden för utbildade inom språkyrken är svårbedömt då det varierar mycket mellan olika yrken inom språkområdet, mycket beroende på val av ämnesområde och språk. Behovet av kvalificerade översättare och tolkar inom vissa språk är stort och kan påverkas starkt av migrations- och flyktingströmmar.