Var och hur kan man arbeta med språk

Det finns flera byråer i Sveriges som arbetar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en språkbyrå kan både översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Många översättare och tolkar arbetar som frilansare på uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Exportrådet Språktjänst och via personliga och professionella kontaktnät.

Tolk

Att arbeta som kontakttolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i olika situationer och av olika uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor i kontakten med till exempel sjukvård, polis, försäkringsbolag m.fl.

Teckenspråkstolk/Dövblindtolk

Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika situationer där döva möter hörande. Det kan till exempel vara i mötet mellan döva och myndigheter, men även i dövas vardagliga kontakter, allt ifrån läkarbesök och bröllop till arbetsplatsmöten och konferenser. 

Dövblindtolken tolkar i samma typ av situationer  som teckenspråkstolken, men kommunikationen anpassas till personens syn- och hörselnedsättning. Tolkmetoderna som används kan vara taktilt teckenspråk, teckenspråk på nära håll, tydligt tal m.m. I dövblindtolkning ingår även ledsagning och syntolkning.

Skrivtolk

Skrivtolkar tolkar till personer som är hörselskadade eller vuxendöva genom att tolkar tal till skrift. Tolksituationen är densamma som för teckenspråkstolk/dövblindtolk.

Översättare

Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.

Retorikkonsult

Arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner för att utveckla deras skriftliga och muntliga kommunikation. Retorikkonsulten utgår ifrån mottagarens perspektiv och hjälper kunden att anpassa formen på sitt budskap därefter.

Språkvetare/språkforskare

Språkvetare med en doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Forskare analyserar och kritiskt granskar språkområdet.