Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar till tandläkare på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Tandläkarutbildning erbjuds i flera länder inom EU/EES. Om du planerar att läsa till tandläkare utanför Sverige är det viktigt att du ställer dig flera frågor:

  • Ges programmet på engelska i sin helhet?
  • Vilka garantier har du för att det inte ändras under studietiden?
  • Vilken kompetens i engelska har lärare, sköterskor, administratörer, patienter?
  • Vad får du efter avslutad utbildning? Krävs det en praktikperiod för att få en legitimation som berättigar dig att arbeta självständigt som tandläkare med full behörighet? Vilka regler gäller i så fall om du vill arbeta i Sverige ?
  • Studieförhållanden: antal examinationstillfällen, kostnader mm.