Utbildning

Utbildning till tandtekniker finns vid flera av universiteten, se Studera.nu.

Utbildningen omfattar tre år. Teori varvas med praktik. Även ett examensarbete ingår. Efter avslutad utbildning kan det finnas möjlighet till forskarutbildning.