Utlandsstudier

Studier utomlands är möjliga under utbildningens tredje år.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den engelska benämningen av examen heter Degree och Bachelor of Science with major in Biology/Horticultural Science/Business Administration/Landscape Planning.

Se avsnittet om utlandsstudier för mer information.