Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer finns vid högskolor och universitet, organisationer, företag och studieförbund. En annan benämning är utbildningssekreterare.

Utbildningsadministratörer arbetar med allt från rent praktiska arrangemang som kallelser till deltagare och lokaler till information och studievägledning. Utbildningsadministratören ansvarar för administrationen tillsammans med lärare, studierektor eller andra inom organisationen.

Hur och var kan man arbeta?

Utbildning

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.