Utbildning för att bli veterinär

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 330 hp (5,5 år). Antalet studieplatser 2017 är 100 och studiegången är bunden under fem år. Den sista terminen omfattar ett självständigt examensarbete om 30 hp. Godkänd veterinärexamen ger legitimation för yrket.

Inriktningar & vidareutbildning

Enskilda fortbildningskurser anordnas regelbundet av Sveriges lantbruksuniversitet och ett stort antal andra kursgivare. Specialistutbildningar arrangeras av Sveriges Veterinärförbund på uppdrag av Jordbruksverket.

Stora möjligheter till vidareutbildning i form av forskarutbildning finns på Sveriges lantbruksuniversitet.

Här kan du studera

Veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.