Kalender

I Sacos kalender presenteras seminarier och konferenser som arrangeras i Sacos regi eller när ett förbund anordnar aktiviteter för en bredare målgrupp än den egna professionen. Här hittar du också möten för Saco styrelse och ordföranden samt våra samarbetspartners evenemang. För yrkesspecifika aktiviteter hänvisar vi till respektive förbunds webbplats.

Augusti 2020

Det finns inga kalenderhändelser denna månad

September 2020

TORSDAG 10 SEPTEMBER
Sveriges Arbetsterapeuter

Oktober 2020

TORSDAG 15 OKTOBER
Sveriges läkarförbund

November 2020

TISDAG 10 NOVEMBER
Sveriges Arkitekter

December 2020

TISDAG 8 DECEMBER
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
Visa fler månader