Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

TJ är det naturliga förbundet för anställda med arbetsuppgifter av administrativ eller teknisk art vid företag och myndigheter inom transportsektorn.

Några företag där vi har medlemmar är Arriva, EuroMaint, Green Cargo, Jernhusen, MTR, Nobina, SJ, Trafikverket, Sweco och Veolia.

TJ är ett litet förbund, men det är samtidigt vår styrka. Medlemmar, fackligt förtroendevalda och funktionärer har nära till varandra. Vi kan ge personlig kontakt och personlig service.

En av våra förmåner är TJ Inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Vid arbetslöshet p.g.a. arbetsbrist kan den ge 80% av lönen under de första 120 arbetsdagarna.