Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Ida Kåhlin

Ledamot i Sacos styrelse

E-post: ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se

Ida Kåhlin är ledamot i Sacos styrelse sedan 2017 och förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter. Ida är legitimerad arbetsterapeut och filosofie doktor i Äldre och åldrande. Ida tog arbetsterapeutexamen 1999 och disputerade 2015 vid Linköpings universitet på en avhandling om åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ida har varit engagerad i Sveriges Arbetsterapeuter sedan studietiden och har haft flera olika uppdrag under åren, till exempel som studentordförande 1997- 1999, ledamot av Sveriges Arbetsterapeuters utbildning- och forskningsråd, 2004-2010 och i förbundsstyrelsen sedan 2002.  I november 2010 valdes Ida till vice ordförande i förbundet och sedan 2015 är hon dess ordförande. Ida är också sedan 2012 Sveriges delegat i World Federation of Occuaptional Therapists, WFOT, och är där bland annat ledamot av WFOTs expertgrupp kring hållbar utveckling. Med anledning av uppdraget som förbundsordförande är Ida för närvarande tjänstledig 80% från sin tjänst som universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet.

Publicerad: 2017-11-30

Senast uppdaterad: 2017-11-30