Kompetens viktigare än anställningstid

Debatten om LAS och arbetsrätten är kraftigt överdriven. Anställningsskyddet har anpassats till arbetslivets förändringar, anställningstidens betydelse har försvagats medan kompetens värderas högre. Det visar en omfattande studie som Saco gjort. Slutsatsen är att det inte behövs några drastiska förändringar i lagen om anställningsskydd.

Publicerad: Måndag 27 maj 2013

Nyckelord:
Arbetsrätt

- Tyvärr har Svenskt Näringslivs militanta hållning för ett avskaffande och en del fackliga organisationers lika fastlåsta vaktslående om turordningsreglerna fått debatten att fastna i ofruktbara ytterligheter,  säger Sacos ordförande Göran Arrius som förordar en tredje väg via avtal istället för ny lagstiftning.

Sacos studie, som bygger på intervjuer i fokusgrupper och en genomgång av nationalekonomisk och rättsvetenskaplig forskning, visar att anställningstidens betydelse har minskat, arbetsgivarna kan i stor utsträckning behålla den kompetens som verksamheten kräver.

Anställningsskyddet ger en högre förvärvsfrekvens bland äldre i Sverige än i de flesta andra EU-länder samtidigt som kloka fackliga organisationer hjälper till att anpassa skyddet när verksamheten kräver.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre:

• Visstidsanställningarna har fått för stor utbredning, efter 36 månader måste anställningen bli fast.
• Kunskapen om att lång anställningstid i sig inte ger trygghet måste öka. Har du inte rätt kompetens räcker det ibland inte ens med 15-20 års anställning. Möjligheterna till kompetensutveckling och arbetsbyten måste öka.
• Kunskapen om vilka möjligheter till förhandlingslösningar som finns måste öka bland mindre företag.

- Saco föredrar kloka avtal framför lagstiftning. Med avtal kan man anpassa regelverket till dagens förutsättningar. Det är bättre än att försöka stadfästa dagens praxis i en ny lagstiftning. Det skulle minska flexibiliteten, säger Göran Arrius.

Ladda ner rapporten LAS i förändring.
 
Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Lena Maier Söderberg, chefsjurist tel. 08-613 48 23
Anders Jonsson, presschef Saco, tel. 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10