MAKRO: Sveriges samhällsekonomiska forum

För fjärde gången bjuder Saco in till MAKRO – en heldagskonferens där Sveriges ekonomiska utmaningar diskuteras tillsammans med ledande företrädare för näringsliv, arbetsmarknadens parter och akademin. Årets tema är ekonomiska beslut under osäkerhet.

Publicerad: Onsdag 23 aug 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 23 aug 2023

Datum: 29 augusti 2023 kl. 8.30-17.00
Arrangör: Saco, Sveriges akademikers centralorganisation
Plats: Courtyard by Marriott, Kungsholmen, Stockholm
Anmälan press: agnes.hedin@saco.se

MAKRO är Sveriges samhällsekonomiska forum. Konferensen hålls år i en period av stor ekonomisk och geopolitisk osäkerhet. Det gör det penning- och finanspolitiska beslutsfattandet extra svårt. Samtidigt finns det behov av strukturella investeringar i såväl offentlig som privat sektor och takten i klimatomställningen måste öka. Det innebär svåra prioriteringar om satsningarna ska rymmas inom ramen för det finanspolitiska ramverket. Konferensen belyser dessa utmaningar ur olika perspektiv.

Medverkar gör bland andra vice riksbankschef Aino Bunge som kommer berätta om läget i den svenska ekonomin, om de största utmaningarna framöver och vad det betyder för penningpolitiken. Moderator är Katrine Marçal, journalist och författare.

Program

08.30: Registrering och frukost

9.15: Konferensen inleds
– Göran Arrius, ordförande Saco & Katrine Marçal, moderator

9.30: Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik – när får räntehöjningarna effekt?
– Aino Bunge, vice riksbankschef

10.15: Paus

10.45: Finanspolitiska vägval – är det dags att skrota överskottsmålet?
– Anna Seim, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

11.15: Samtal om penning- och finanspolitikens möjligheter och begränsningar
– Anna Seim, Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys på Nordea & Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

12.00: Lunch

13.00: Inflation och inkomstfördelning – ska löntagarna ta hela smällen?
– Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet ”Skatter och samhälle” vid IFN

13.30: Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen
– Daniel Waldenström, Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet & Charlotta Stern, vd på Ratio och professor i sociologi

14.15: Paus

14.45: Internationell ekonomi och geopolitisk utveckling – är globaliseringen över?
– Fredrik Sjöholm, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

15.15: Samtal om Kina, kriget och världsekonomin
– Fredrik Sjöholm, Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden & Björn Cappelin, biträdande centrumchef vid Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) vid Utrikespolitiska institutet.

15.45: MAKRO 2023 avslutas
– Håkan Regnér, chefsekonom Saco och Göran Arrius, ordförande Saco

16:00: Nätverksmingel

Ta del av programmet i sin helhet. Deltagarlista hittar du här. Konferensen livesänds på Saco Play.

Kontakta agnes.hedin@saco.se om du är intresserad av att intervjua någon av de medverkande på plats.