Yrkeshögskolan - en väg till en ny kunskap och kompetens

Den här rapporten undersöker hur yrkeshögskolans utbildningar skulle kunna bidra till kompetensutveckling och karriärväxling på ett mer effektivt sätt än vad som sker idag. Vi menar att staten bör genomföra vissa ändringar i nuvarande utbildningssystem för att skapa ett brett och relevant utbud av eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Publicerad: Måndag 8 okt 2018

Senast uppdaterad: Måndag 8 okt 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I rapporten ger vi tre förslag som kan bidra till att utveckla utbildningarna inom yrkeshögskolan, i synnerhet de som leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen (hädanefter kvalificerade yrkesutbildningar), och stärka incitamenten för högskoleutbildade att kompetensutvecklas inom ramen för yrkeshögskolan:

1. Ändra lagen om förkunskapskrav och examenskrav för att öka utbudet av korta kvalificerade yrkesutbildningar
För att kvalificerade yrkesutbildningar ska vara relevanta för högskoleutbildade behöver möjligheten att korta ner utbildningarna i kombination med att ställa högre förkunskapskrav införas i lagen om yrkeshögskolan.

2. Öka utbudet av kvalificerade yrkesutbildningar genom en riktad ansökningsomgång för nivå 6
Inom yrkeshögskolan bör kraven på utbildningar, både vad gäller deras innehåll och genomförande, tillta med examensnivå. Sådana krav kan ställas på utbildningsanordnarna i en riktad ansökningsomgång. Det i sin tur kan bidra till ett ökat utbud av kvalificerade yrkesutbildningar. Det tydliggör också relationen mellan nivåer på utbildningar inom yrkeshögskolan.

3. Skapa fler flexibla kursupplägg för att nå fler yrkesverksamma.
För att göra det möjligt för fler personer att studera på yrkeshögskolan bör det finnas fler flexibla upplägg i form av utbildningar på halvfart och enstaka kurser än idag. Det är former som redan är under utveckling, men som skulle kunna bli betydligt fler.

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35