R 18.22

Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Senast uppdaterad: Fredag 22 apr 2022

Statistiska centralbyrån (SCB) föreslår att bilagan i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (hädanefter statistikförordningen) ändras för att överensstämma med reviderade ämnes- och statistikområden.

Mot bakgrund av att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning, är det viktigt att ändringen kommer till stånd för att skapa bättre förutsättningar för de statistikansvariga myndigheterna (SAM) att tillgodose samhällets in-formationsbehov med officiell statistik som är relevant, tillgänglig och tydlig.

Departement: Finansdepartementet

På Saco handläggs remissen av: Thomas Ljunglöf

Förbundens svarstid: 2022-08-17

Sacos svarstid: 2022-08-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06