Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Håll hårt i statens plånbok, Svantesson

Den nyblivna finansministern Elisabeth Svantesson (M) bör vara försiktig med statens finanser. Hon varken kan eller ska kompensera hushållen för alla prishöjningar. Det skriver Håkan Regnér, chefekonom Saco.

Inflationen har i många länder nått historiskt höga nivåer och det mesta tyder på fortsatt ökning under vintern. Riksbanken och övriga centralbanker har reagerat med snabba räntehöjningar som ökar lånekostnaderna. Hushållens köpkraft urholkas rejält, företag och kommuner möter kraftigt höjda kostnader. Prognosen för 2023 är att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur och hushållen ser historiskt negativt på framtiden.

Svåra prioriteringar väntar

Än så länge rullar den svenska ekonomin på. Arbetsförmedlingens senaste siffror visar att arbetsmarknaden är stark. Exportföretagen tjänar på den svagare valutan och jobbmöjligheterna är goda för såväl gymnasie- som högskoleutbildade. Den svenska statsskulden är låg jämfört med de flesta länderna i Europa. Det finns marginaler för att hantera en fördjupad kris.  

Men osäkerheten är stor. Det handlar om hur hårt räntehöjningarna kommer att slå och utvecklingen på bostadsmarknaden. Det gäller kriget, vilka effekter som spiller över globalt och hur de sipprar in i den svenska ekonomi. Det gäller EU-samarbetet som pressas av länders protektionistiska hållning till energikrisen och sanktionerna mot Ryssland. 

 

Saco rekommenderar regeringen att använda budgetutrymmet till dem som har det svårast.

 

Räntehöjningar slår med tidsfördröjning. För högt belånade hushåll blir det värre för varje höjning. I kombination med höjda priser kommer många hushåll att behöva göra svåra prioriteringar under vintern.

Hjälp samhället mest utsatta

Det är nu oerhört viktigt att finansminister Elisabeth Svantesson (M) agerar klokt när hon fördelar pengarna ur statens plånbok. Hon kan och ska inte kompensera för alla prishöjningar. Priser sänder viktiga signaler. Höjda elpriser beror på för litet utbud som ökar långsamt. Konsumtionen måste förändras. Ett allmänt pristak ger inga incitament till minskad användning och gynnar dem som konsumerar mest. Taket minskar takten i den omställning till ett fossilfritt samhälle som måste göras. 

Det osäkra läget kräver försiktighet och ett ekonomiskt fokus på skillnaderna i samhället. Saco rekommenderar regeringen att använda budgetutrymmet till dem som har det svårast. För hela samhället är det också bra om regeringen stärker arbetsmarknadens omställningsförmåga genom att säkra god tillgång till eftergymnasial utbildning, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsförsäkring och omställningsstudiestöd. Det är väl förvaltade pengar för framtiden. 

Regeringen ansvarar för hela landet och i svåra tider krävs ansvarstagande och samling. Saco vill att den nya regeringen verkar för försiktighet med statens finanser, samverkan och långsiktighet. 

Håkan Regnér Sacos chefsekonom

Debattartikel publicerad i Altinget, 28/10/2022.

 
Publicerad: 2022-10-28

Senast uppdaterad: 2022-10-28

Ämne:
Samhällsekonomi
Dela artikeln