Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Golv för bolagsskatt krävs för gemensamma samhällsutmaningar

Dagens nationella skatteregler har inte hängt med i vår globala och digitala värld. Det har skapat skatteförluster för samhället och en osund skattekonkurrens mellan företag. Det nya förslaget om bolagsskattegolv på EU-nivå som nu börjar ta form kommer att möjliggöra att fler multinationella företag bidrar till att lösa avgörande samhällsutmaningar i Europa och världen. Det skriver Göran Arrius, ordförande Saco.

I tider av krig, inflation och lågkonjunktur är EU viktigare än någonsin. Vi måste stå enade även om vi inte alltid är överens i sakfrågor. Detta gäller inte minst frågan om beskattning av företag. Nu finns ett förslag om golv för bolagsskatter från OECD, G20 och EU. Förslaget innebär att multinationella företag måste skatta minst 15 procent.

Sverige har länge varit emot beskattning på EU-nivå. Beskattning är i huvudsak är en nationell fråga och så bör det förbli. Men när de gamla landsgränserna suddas ut i företagens digitala och globala värld måste beskattningsreglerna också utvecklas. Vi ser att EU-samarbetet är en mycket bra arena för denna utveckling.

Starka företag är förstås i sig något positivt och själva grunden i ett fungerande samhälle med en stark välfärd. I en värld med mycket rörligt kapital mellan gränser räcker inte de gamla företagsekonomiska reglerna till. Många multinationella företag har de senaste decennierna utnyttjat den globala och digitala spelplanen till aggressiv skatteplanering och de företag som inte gör det missgynnas. Detta drabbar i sista hand medborgarna.

Därför ser Saco positivt på förslaget om skattegolv. Ett av de främsta skälen är vikten av en sund konkurrens. Företag ska konkurrera utifrån de tjänster de tillhandahåller och de saker de tillverkar – inte genom var de till exempel väljer att registrera företaget. Företag ska betala sin beskärda del av skatt, respektera kollektivavtal och bidra till samhällsutmaningar i hela Europa.

Förslaget om bolagsskattegolv är också ett viktigt steg för att vi ska kunna klara av våra gemensamma utmaningar. Idag förlorar våra offentliga finanser enorma summor genom företagens aggressiva skatteplanering på global nivå. Det är helt enkelt orimligt.

Det förslag som nu ligger har givetvis sina brister. Det kommer att bli administrativ tungt för företagen, och de föreslagna riktlinjerna kommer att öka komplexiteten på ett redan komplext område. Det är olyckligt eftersom det minskar möjligheten för vanliga medborgare att analysera och delta i diskussionen och för att komplexiteten ökar risken för nya skatteupplägg.

Men skälen för är starkare. Min åsikt är den att vi alla, även globala företag, måste dela på kostnaderna för samhällets stora utmaningar. Förslaget är ett bra och efterlängtat steg på vägen dit.

Göran Arrius
Ordförande Saco

Publicerad: 2023-03-29

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Ämne:
EU
Dela artikeln