GP-Debatt: Stärk universitetens karriärcentrum

Studentmedarbetare/karriärcentrum: M-förslaget om studentmedarbetarskap är bra men frågan bygger också på missuppfattningar om hinder för att deltidsanställa studenter. Det största hindret är attityder på arbetsmarknaden. Det är dessa vi ska rikta in oss på att förändra, skriver Johannes Danielsson, Saco Studentråd.

Publicerad: Torsdag 21 mar 2013

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Utbildning & forskning